Zeven cadeautjes van de Heilige Geest

De zeven gaven die aan christenen, dus ook aan jou bij het Heilig Vormsel, worden gegeven zijn:  wijsheid, inzicht, raad, sterkte, kennis, geloof en ontzag voor God. Het zijn cadeaus van de Heilige Geest. Ze helpen je om goed te leven. In de Bijbel schrijft de profeet Jesaja (een profeet is iemand die in naam van God spreekt) in hoofdstuk 11, vers 1-2 over die gaven:

Een twijg ontspruit aan de stronk van Isai,

een telg ontbloeit aan zijn wortel.

De geest van Jahwe rust op hem,

een geest van wijsheid en inzicht,

een geest van beleid en sterkte,

een geest van kennis en ontzag voor Jahwe.

De gave van wijsheid wil zeggen dat je onderscheidt kunt maken tussen goed en kwaad; inzicht dat je de teksten in de bijbel en dingen over het geloof begrijpt en raad dat je goede raad aan jezelf en anderen geeft. Sterkte betekent dat je durft op te komen voor je geloof en dat je doorgaat, ook als een keer iets tegenvalt. En kennis betekent dat je de dingen ziet zoals ze echt zijn. De gave van geloof wil zeggen dat je vaak aan God denkt en met Hem spreekt (bidt) en ontzag betekent dat je verantwoord omgaat met Gods schepping en dus ook met andere mensen.