De bisschop

De Heilige Geest ontvang je speciaal via de bisschop. Dit gebeurt door gebed, handoplegging en door het zalven van je voorhoofd met speciale olie, tijdens een bijzondere viering in de kerk: het Vormsel. Omdat er in Limburg per jaar zo'n 7.000 vormelingen zijn, kan de bisschop dat onmogelijk alleen. Daarom heeft hij een aantal priesters aangesteld die hem helpen het vormsel in de parochies toe te dienen. In de ruim 450 jaar dat het bisdom Roermond bestaat, zijn er 23 bisschoppen van Roermond geweest. Tot december 2017 is dat mgr. Frans Wiertz, die ruim 24 jaar bisschop van Roermond is geweest. "In al die jaren heb ik veel plezier aan mijn 'job' beleefd. Vooral ook door de vele vormsels die ik jaarlijks heb mogen toedienen," zo blikt hij terug. "Het was altijd weer een feest en ontroerend om te zien hoe zo'n jongen of meisje dan voor mij staat en nadrukkelijk zegt van God te willen getuigen en met Hem verder te gaan door het leven." Het is dan ook niet zo vreemd dat de bisschop de Christoffeldag voor vormelingen ��n van de meest vreugdevolle gebeurtenissen van het jaar vond. Hij hoopt dan ook dat zoveel mogelijk vormelingen in Roermond bijeen zijn om er samen een gezellige dag van te maken, ook nu hij er in 2018 niet meer bij zal zijn. Wellicht is er dan al een opvolger benoemd. Zo ja, dan zal die zeker van de partij zijn en de vormelingen graag willen ontvangen.