De bisschop

De Heilige Geest ontvang je speciaal via de bisschop. Dit gebeurt door gebed, handoplegging en door het zalven van je voorhoofd met speciale olie, tijdens een bijzondere viering in de kerk: het Vormsel. Omdat er in Limburg per jaar zo'n 7.000 vormelingen zijn, kan de bisschop dat onmogelijk alleen. Daarom heeft hij een aantal priesters aangesteld die hem helpen het vormsel in de parochies toe te dienen.

In de ruim 450 jaar dat het bisdom Roermond bestaat, is Mgr. Frans Wiertz nu de 23e bisschop. En dat al bijna twintig jaar. Maar nog altijd beleeft hij zijn 'job' met plezier. Vooral ook door de vele vormsels die hij jaarlijks toedient. "Het is altijd weer een feest en ontroerend om te zien hoe zo'n jongen of meisje dan voor mij staat en nadrukkelijk zegt van God te willen getuigen en met Hem verder te gaan door het leven."

Het is dan ook niet zo vreemd dat de bisschop de Christoffeldag voor vormelingen een van de meest vreugdevolle gebeurtenissen van het jaar vindt. Hij hoopt dan ook dat zoveel mogelijk vormelingen in Roermond bijeen zijn om er samen een gezellige dag van te maken.

Meer weten over de bisschop? Klik hier >>