Wat is dit voor dag?

De Christoffeldag is de jaarlijkse dag voor alle kinderen in Limburg die in het betreffende schooljaar het sacrament van het heilig Vormsel toegediend krijgen.

Honderden tieners komen naar de Limburgse bisschopsstad, de stad van Sint Christoffel, wiens gouden beeld hoog boven op de toren van de kathedraal staat. Deze Limburgse bisschopskerk wordt tijdens de dag bezocht. Ook worden de deelnemers door de bisschop ontvangen in zijn woonhuis. Verder zijn er diverse sport-en spelactiviteiten en catechesemomenten.