aanmelden

Aanmelden is mogelijk via deze link: http://www.formdesk.com/ipal/christoffeldag-2017

Lukt dit niet, mail dan naar m.rademaker@bisdom-roermond.nl